Služby výzkumných pracovišť

Poskytované služby

Ústav geologických věd poskytuje v rámci 5 pracovišť přístroje k využití pro výzkumná pracoviště i veřejnost. Dále poskytujeme služby jako např. přípravu leštěných geologických preparátů (brusírna) nebo zakázkovou expertní činnost v oblastech geochemie, hydrogeologie, petrologie, mineralogie a další.

Pracoviště elektronové mikroskopie

Pracoviště nabízí k využití elektronovou mikrosondu CAMECA SX100, scanovací elektronový mikroskop JEOL 6490 LV a 3 typy vakuových naprašovaček.

Zároveň poskytujeme služby jako např. elektronovou mikroanalýzu a elektronovou mikroskopii.

Více informací

Pracoviště Ramanovy spektroskopie

Mikro-ramanovský spektrometr Horiba - Labram HR Evolution 

 

Více informací

RTG difrakce a fluorescence

 

Více informací

Pracoviště chemické a termické analýzy

VÍCE INFORMACÍ

Sedimentologická laboratoř a laserová granulometrie

VÍCE INFORMACÍ

Ostatní pracoviště

  • Experimentální laboratoř
  • Experimentální geochemická laboratoř
  • Katodová luminescence
  • Migrace polutantů
  • Optická a fluorescenční mikroskopie
  • Přípravna vzorků

VÍCE INFORMACÍ

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info