Ostatní pracoviště

Experimentální laboratoř

Experimentální laboratoř

Experimentální laboratoř pracuje s termoreaktorem firmy Parr o objemu 0,5 litru, který umožňuje provádět experimenty na reálných horninách do teplot až 500 °C a tlaku 400 bar s různým složením fluid (H2O, CO2, NaCl aj.).

 

Chcete využít našich služeb? Kontaktujte nás.

 

prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.
telefon: 549 49 5559
e‑mail:
Geochemická laboratoř

Geochemická laboratoř

Laboratoř experimentální geochemie se zabývá mnoha experimenty a výzkumy např:

– studium dynamiky a mechanismů interakcí minerál – voda
– příprava a úprava minerálních a horninových vzorků pro experimenty
– analýza a monitoring základních chemických složek systémů
– simulace krasových procesů
– studium půd
– příprava fyzikálně chemických měření v terénu
– standardizace, kalibrace přístrojů

Standardní vybavení laboratoře:

– pH-metry, titrátory, fotometry, detektory
– analyzátory chemických složek
– kolonové a vsádkové reaktory

 

Chcete využít našich služeb? Kontaktujte nás.

 

Katodová luminescence

Katodová luminescence

Laboratoř katodové luminiscence je vybavena katodoluminiscenčním mikroskopem Neuser HC-2 (horká katoda). Toto zařízení umožňuje provádět pozorování a dokumentaci jak v klasickém polarizačním mikroskopu, tak v CL. Výhodou katodoluminiscenční mikroskopie je možnost studia struktur v minerálech a horninách, které nejsou běžnými optickými metodami detekovatelné. Obzvláště vhodná je tato metoda pro studium karbonátů, křemene, živců a některých akcesorických minerálů.

Chcete využít našich služeb? Kontaktujte nás.

 

prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.
telefon: 549 49 5559
e‑mail:
Migrace polutantů

Migrace polutantů

Laboratoř je společným pracovištěm ÚGV a České geologické služby. Poskytuje laboratorní zázemí pro studium krátkodobých a dlouhodobých interakcí mezi vodným a horninovým prostředím ve statickém a dynamickém uspořádání (vsádkové a kolonové experimenty vhodné pro studium interakcí v trvání až několik let). Laboratoř je vybavena moderními laboratorními a terénními altimetry pro sledování fyzikálně-chemických parametrů vody. V kombinaci se službami Chemické laboratoře je možné studovat změny složení vod a horninových substrátů v oxických a anoxických podmínkách. Pro vyhodnocení výsledků a modelování je k dispozici špičkové programové vybavení (Geochemist´s Workbench, Groundwater Modeling System).

Chcete využít našich služeb? Kontaktujte nás.

 

Optická a fluorescenční mikroskopie

Optická a fluorescenční mikroskopie

Laboratoř se zabývá studiem fluidních inkluzí v minerálech. Inkluze představují defekty v krystalové mřížce vyplněné fluidy (kapalinami a plyny, někdy i s pevnými fázemi), které tam byly uzavřeny v čase vzniku minerálu. Proto nesou důležité informace o fyzikálně-chemických podmínkách jejich vzniku. Metoda mikrotermometrie je postavena na studiu fázových změn v inkluzích během zahřívání (až do +600°C) a chlazení (do -196°C). Protože fluidní fáze jsou v zemské kůře a v nejrůznějších geologických procesech běžné, metoda se používá na řešení širokého spektra problémů a přináší důležité informace jak pro vlastní geologické disciplíny, tak i pro další interdisciplinární oblasti výzkumu (geofyzika, archeologie, životní prostředí a paleoklimatologie aj.). Protože tento výzkum zpravidla vyžaduje kombinaci studijních metod, laboratoř spolupracuje s dalšími obdobnými v zahraničí (např. Rakousko, Slovensko, Belgie).

Aparatura obsahuje:
– mikroskop Nikon Eclipse 80i s objektivy s dlouhou pracovní vzdáleností (ELWD – LU Plan Epi, 4x, 10x, 20x, 50x, 100x)
– zahřívací/chladící komoru Linkam THMSG600 pro teploty +600° až -196°C
– řídící jednotku TP94 a pumpu LNP
– epifluorescenční modul (D-FL Epi-fluorescence) a zdroj

Chcete využít našich služeb? Kontaktujte nás.

 

doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
telefon: 549 49 7055
e‑mail:
Přípravna vzorků

Přípravna vzorků

Pracoviště slouží k přípravě vzorků na další laboratorní zkoušky. Přípravna se nachází nachází v suterénu budovy 11, dveře č. -1023 a je vybaveno laboratorními mlýny RETCH

Zájemci o využití laboratorních mlýnu RETCH ( diskový, nebo planetový) si musí rezervovat čas v rezervačním kalendáři!

Kontaktní osoby:

Diskový mlýn - Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.

Planetový mlýn - Pavel Kadlec

Rezervační kalendář planetový mlýn RETCH

Rezervační kalendář diskový mlýn RETCH

Chcete využít našich služeb? Kontaktujte nás.

Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.

telefon: 549 49 7813
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info