Závěrečné práce

Pokyny k odevzdání bakalářských a magisterských prací

Odevzdává se výlučně v elektronické podobě. Komise uvítá jeden výtisk v tištěné podobě při závěrečných obhajobách. Tento výtisk dodejte nejpozději týden před obhajobou na sekretariát UGV.

Další zdroje informací:

Pro závěrečné práce můžete použít šablony uložené na dokumentovém serveru PřF.

Forma obálky pro závěrečnou práci

Stáhnout ve formátu .docx

Průběh obhajob závěrečných prací

 1. Přednesení připravené prezentace v daném časovém limitu
  – délka prezentace musí být do 5 minut
  – je doporučeno vyzkoušet funkčnost prezentace den předem
  – prezentaci si vložte do počítače před zahájením obhajob

 2. Posudky školitele a oponenta
 3. Zodpovězení otázek z posudků
 4. Rozprava – dotazy členů komise, dotazy veřejnosti
 5. Vyhlášení hodnocení na závěr obhajob

Máte dotaz? Kontaktujte nás.

Mgr. Kateřina Zachovalová, Ph.D.
telefon: 549 49 7489
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info