Doktorské a postdoktorské juniorské projekty podpořené projektem GeoBarr

Mechanismus a rychlost zvětrávání krystalických hornin při přímé expozici atmosféře

Student: Mgr. Marcela Cahová

Vedoucí práce: doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

Konzultant: Marek Vencl (SURAO)

Studium ultrabazik s ohledem na eliminaci rizik při realizaci a výstavbě hlubinného uložiště na zájmové lokalitě Kraví hora (okolí Rožné)

Student: Martin Kubeš

Vedoucí práce: prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.

Konzultant: Michal Jaroš (DIAMO-GEAM)

Geneze a vývoj karbonátů na ložiscích uranu ve východní části moldanubika

Student: Mgr. Juraj Mozola

Vedoucí práce: prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.

Konzultant: Daniel Hóleczy (DIAMO-GEAM)

Chemometrické metody v plazmovém spektrometru

Student: Mgr. Veronika Dilingerová

Vedoucí: prof. RNDr. Viktor Kanický, Dr.Sc.

Stopové prvky a radiogenní izotopy v uraninitech ložiskové oblasti Rožná

Řeší: Mgr. Vojtěch Wertich, Ph.D.

Konzultant: prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info