PŘIHLAS SE KE STUDIU

Aplikovaná a environmentální geologie

řešení globálních problémů životního prostředí = jistota uplatnění v praxi 

Geoenvironmentální rizika a sanace

nově akreditovaný navazující magisterský program
  • povinná praxe
  • aktivní propojení teoretických poznatků a praktických cvičení v terénu
  • uplatnění absolventa v oblastech environmentální geologie, geochemie životního prostředí a hydrogeologie 

Snažíme se být užiteční přírodě i společnosti

Naši efektivní práci potvrzuje rozvíjení spolupráce s řadou firem a organizací působících především v oblasti životního prostředí a průmyslu. 

Aktuálně studujeme chování uranu v zemské kůře v souvislosti s ukládáním vyhořelého jaderného paliva do horninového prostředí. 

Letos jsme zahájili výzkum charakteru a původu termálních vod v Laa an der Thaya-Pasohlávky.

 

Nejsou naplánovány žádné budoucí akce.

Kalendář akcí