Co se naučíte?

V badatelském studijním programu Geologie se naučíte základy hlavních geologických disciplín, jako je mineralogie, paleontologie, dynamická geologie a tektonika, petrologie, geochemie a geofyzika, historická a regionální geologie a další. V rámci praktických geologických cvičení se naučíte poznávat základní minerály a horniny, zkameněliny i struktury a vyzkoušíte si uplatňování získaných teoretických znalostí. Volitelné předměty vám umožní specializaci se na určitou geologickou disciplínu podle vlastního uvážení. 

Aplikovaný studijní program Aplikovaná a environmentální geologie vás připraví na výkon povolání ihned po ukončení studia. Kromě teoretických znalostí získáte i schopnost poznat základní minerály a horniny, fosílie a charakteristické znaky ve stavbě hornin. Naučíme vás, jak se chová voda pod povrchem v zemské kůře a co ohrožuje její vlastnosti a čistotu. Naučíte se pracovat s technikou, která se používá k získávání informací o minerálech, složení hornin a vlastnostech vody. Získaná data pak budete zpracovávat s použitím speciálních počítačových programů a modelů.

Již během studia budete pracovat ve špičkově vybavených laboratořích a zabývat se problematikou stavebních materiálů, nerostných surovin, ochrany vodních zdrojů nebo kontaminace půd.

Můžete se aktivně zapojit do práce ve studentské organizaci SEG Student Chapter, která patří pod mezinárodní organizaci Society of Economic Geologists a pořádá exkurze i do zahraničí na zajímavá ložiska nerostných surovin.

V rámci programu Erasmus+ můžete také vyjet na zahraniční studijní pobyt, kde se mimo jiné zlepšíte i v jazykových dovednostech.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info