Paleozoikum 2024

Vážené kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vás touto cestou pozvali na 25. ročník konference Paleozoikum, která se uskuteční v úterý 30. ledna 2024 v Brně, na půdě Ústavu geologických věd, PřF MUNI. Toto odborné setkání je otevřeno všem, kteří studují paleozoikum a jeho horninový záznam, ať už v roli profesionálů, studentů nebo volnočasových nadšenců. Zúčastnit se můžete aktivně, formou krátké přednášky, nebo také bez přednášky, coby součást odborného pléna.

Vítány jsou příspěvky věnující se všem geologickým aspektům a disciplínám aplikovaných na materiál z paleozoika, ať už se jedná o stratigrafii, mineralogii, paleontologii, petrologii, geochemii, ložiskovou geologii, aplikovanou geologii, geofyziku, montanistiku, geoturizmus a mnohé další.

Abstrakty prosím vypracujte podle vzoru, který je přiložen k cirkuláři společně s přihláškou (dostupné na webu http://ugv.sci.muni.cz/student/konference ).

Abstrakt a přihlášku zasílejte na adresu paleozoikum@email.cz do 10. ledna 2024.

Těšíme se na setkání v Brně.

Za organizační tým

Tomáš Kumpan

Abstrakty - šablona

1. cirkulář

Přihláška

Paleozoikum 2020

28. leden, Brno

Vážené kolegyně a kolegové,

stejně jako téměř každý rok v posledních 24 letech, i v roce 2020 proběhne tradiční setkání všech zájemců o výzkum paleozoika, po třech letech opět v Brně, a to v úterý 28. 1. Srdečně tímto cirkulářem zveme všechny profesionály, studenty i zájemce z řad široké veřejnosti, kteří by se chtěli formou krátké přednášky podělit s ostatními kolegy o výsledky svých výzkumů, nové postřehy či nálezy.  Zváni jsou samozřejmě i kolegyně a kolegové bez přednášky, jako širší součást odborného pléna.

Široký tematický záběr konference je jasně dán samotným názvem, který zanechává pouze jediný tematický mantinel, a to prvohorní stáří studovaných objektů a fenoménů. Vítány jsou tak příspěvky věnující se všem geologickým disciplínám, jako jsou stratigrafie, mineralogie, paleobiologie, petrologie, geochemie, ložisková geologie, aplikovaná geologie, geofyzika, sedimentologie, montanistika, a mnohé další.

Abstrakty vašich příspěvků posílejte prosím nejpozději do 6. 1. 2020 na adresu paleozoikum@email.cz

Šablonu abstraktů a aktuální informace naleznete na https://ugv.sci.muni.cz/student/konference
Na shledanou v Brně se těší organizační tým
Tomáš Kumpan a Vojtěch Cígler

Abstrakty - šablona

1. cirkulář

Konference Paleozoikum 

2. února 2017

Paleozoikum (dříve Moravskoslezské paleozoikum) představuje tradiční setkání badatelů studujících paleozoické jednotky z pohledu petrologie, mineralogie, strukturní geologie, sedimentologie, stratigrafie, paleontologie a dalších geologických disciplín. Konference probíhá od roku 1997 a bývá pořádána zpravidla každoročně během února střídavě na Ústavu geologických věd PřF MU v Brně a na Katedře geologie PřF UP v Olomouci. Aktivní či pasivní účast na konferenci mohou ocenit profesionální geologové, studenti i amatérští nadšenci.

Program 2017

XV. hydrogeologický kongres

Podzemní voda a společnost

III. inženýrskogeologický kongres

Význam inženýrské geologie ve výstavbě

4. - 7. září, Brno

Setkání expertů z oboru hydrogeologie a inženýrské geologie, dále užité geofyziky, ložiskové geologie, sanačních technologií, hydrogeochemie, stavebnictví a geotechniky, hydrologie a vodního hospodářství. Kongres je určen pro odborníky z firem, výzkumných institucí, vysokých škol i orgánů státní správy a samosprávy všech stupňů. Novinkou kongresu bude studentská sekce příspěvků.

Jednání je naplánováno do  moderních prostor kampusu Masarykovy univerzity v Brně. Hlavní jednací dny budou 5. a 6. září. Pro zájemce je připravena i odborná exkurze. Budou předána ocenění za celoživotní přínos oborům inženýrská geologie a hydrogeologie, sejdou se valné hromady ČAH a ČK IAH aj.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info