Konference Paleozoikum 

2. února 2017

Paleozoikum (dříve Moravskoslezské paleozoikum) představuje tradiční setkání badatelů studujících paleozoické jednotky z pohledu petrologie, mineralogie, strukturní geologie, sedimentologie, stratigrafie, paleontologie a dalších geologických disciplín. Konference probíhá od roku 1997 a bývá pořádána zpravidla každoročně během února střídavě na Ústavu geologických věd PřF MU v Brně a na Katedře geologie PřF UP v Olomouci. Aktivní či pasivní účast na konferenci mohou ocenit profesionální geologové, studenti i amatérští nadšenci.

Program 2017

XV. hydrogeologický kongres

Podzemní voda a společnost

III. inženýrskogeologický kongres

Význam inženýrské geologie ve výstavbě

4. - 7. září, Brno

Setkání expertů z oboru hydrogeologie a inženýrské geologie, dále užité geofyziky, ložiskové geologie, sanačních technologií, hydrogeochemie, stavebnictví a geotechniky, hydrologie a vodního hospodářství. Kongres je určen pro odborníky z firem, výzkumných institucí, vysokých škol i orgánů státní správy a samosprávy všech stupňů. Novinkou kongresu bude studentská sekce příspěvků.

Jednání je naplánováno do  moderních prostor kampusu Masarykovy univerzity v Brně. Hlavní jednací dny budou 5. a 6. září. Pro zájemce je připravena i odborná exkurze. Budou předána ocenění za celoživotní přínos oborům inženýrská geologie a hydrogeologie, sejdou se valné hromady ČAH a ČK IAH aj.