Pracoviště chemické a termické analýzy

Chemické analýzy

Chemické analýzy

Chemické a geochemické laboratoře

 • karbonátové a silikátové analýzy

 • analýzy výluhů a zemin
 • studium a simulace páskování hornin

AAS TJA Solutions

 • analýzy vod
 • stanovení stopových prvků (Na, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Pb, Zn, Ni, Cd, As, Al, Ba, Ag, Ca, Rb. Cr, Sb, Li, Se) PH, EH, konduktivita, chloridy, sírany, HCO3- a CO2-

 

 

Chcete využít našich služeb? Kontaktujte nás.

Termické analýzy

Termické analýzy

DSC/TG Setsys Setaram EVO

 • rozsah měření do 1600° C
 • měření v dynamických atmosférách vzduchu a argonu
 • identifikace a kvantifikace fází (minerálů) prodělávajících hmotnostní a teplotní změny v průběhu zahřívání (ve srovnání se standardem)
 • studium průběhu reakcí ve vzorku se změnou teploty

Využití:

 • fázová analýza přírodních i technických materiálů
 • predikce chování materiálů za zvýšených teplot
 • výpočty výhřevnosti např. nedopalu v popílcích, aj.

 

Chcete využít našich služeb? Kontaktujte nás.

Další vybavení

Další vybavení:

 • Spektrofotometr Helios
 • muflová pec
 • superkantalová pec
 • sušárny

 

Ceník

Ceník:

Silikáty
silikátová analýza 1962,-
rozpouštění (HF + HClO4) 218,-
tavení (Na2CO3) 218,-
žíhání 102,-
sušení 58,-
CO2 116,-
SiO2 290,-
TiO2 58,-
Al2O3 131,-
Fe2O3 44,-
FeO 73,-
MnO 36,-
CaO 51,-
MgO 51,-
K2O 51,-
Na2O 51,-
Li2O 36,-
P2O5 44,-
+H2O 44,-
S 290,-
Karbonáty
karbonátová analýza 653,-
rozpouštění (HCl) 102,-
NP+SiO2 145,-
sušení 73,-
ztráta žíháním 102,-
CaO 51,-
MgO 51,-
MnO 36,-
SrO 51,-
FeO 29,-
Co2 116,-
Analýzy na AAS
1 prvek (acetylén + vzduch) 36,-
1 prvek (acetylén + oxid dusný) 51,-
  1 vzorek + 100%
  1 - 3 vzorků + 75%
  4 - 5 vzorků + 50%
  5 - 10 vzorků + 25%
Palynologické separace
palynologická separace základní 125,-
palynologická separace základní + acetolýza 175,-
Analýzy vod a výluhů 
granova titrace 222,- 
NO3- 87,-
Cl- 87,-
P2O5 87,-
(SO4) 131,-
Mletí
hrubé - čelisťový drtič 50,-
jemné - achátový mlýnek 50,-
Stanovení P2O5 v archeologických vzorcích
1 vzorek 60,-
 

 

DSC/TG*

teplota pouze měření včetně vyhodnocení a vystavení protokolu
do 1000° C 800,- 1400,-
do 1100° C 900,- 1500,-
do 1200° C 1000,- 1600,-
do 1300° C 1200,- 1800,-
Vystavení protokolu (pro celou zakázku) 1500,-

*Rychlost zahřívání: 5-50°C/min. Pomalejší zahřívání a měření izotermních výdrží - ceny dohodou

Měření provádíme v dynamické vzduchové, nebo argonové atmosféře.

Uvedené ceny jsou bez DPH

Ceník je platný od 1. 1. 2022

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info