Pracoviště chemické a termické analýzy

Chemické analýzy

Chemické analýzy

Chemické a geochemické laboratoře

 • karbonátové a silikátové analýzy

 • analýzy výluhů a zemin
 • studium a simulace páskování hornin

AAS TJA Solutions

 • analýzy vod
 • stanovení stopových prvků (Na, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Pb, Zn, Ni, Cd, As, Al, Ba, Ag, Ca, Rb. Cr, Sb, Li, Se) PH, EH, konduktivita, chloridy, sírany, HCO3- a CO2-

 

 

Chcete využít našich služeb? Kontaktujte nás.

Termické analýzy

Termické analýzy

DSC/TG Setsys Setaram EVO

 • rozsah měření do 1600° C
 • měření v dynamických atmosférách vzduchu a argonu
 • identifikace a kvantifikace fází (minerálů) prodělávajících hmotnostní a teplotní změny v průběhu zahřívání (ve srovnání se standardem)
 • studium průběhu reakcí ve vzorku se změnou teploty

Využití:

 • fázová analýza přírodních i technických materiálů
 • predikce chování materiálů za zvýšených teplot
 • výpočty výhřevnosti např. nedopalu v popílcích, aj.

 

Chcete využít našich služeb? Kontaktujte nás.

Další vybavení

Další vybavení:

 • Spektrofotometr Helios
 • muflová pec
 • superkantalová pec
 • sušárny

 

Ceník

Ceník:

Silikáty
silikátová analýza 1962,-
rozpouštění (HF + HClO4) 218,-
tavení (Na2CO3) 218,-
žíhání 102,-
sušení 58,-
CO2 116,-
SiO2 290,-
TiO2 58,-
Al2O3 131,-
Fe2O3 44,-
FeO 73,-
MnO 36,-
CaO 51,-
MgO 51,-
K2O 51,-
Na2O 51,-
Li2O 36,-
P2O5 44,-
+H2O 44,-
S 290,-
Karbonáty
karbonátová analýza 653,-
rozpouštění (HCl) 102,-
NP+SiO2 145,-
sušení 73,-
ztráta žíháním 102,-
CaO 51,-
MgO 51,-
MnO 36,-
SrO 51,-
FeO 29,-
Co2 116,-
Analýzy na AAS
1 prvek (acetylén + vzduch) 36,-
1 prvek (acetylén + oxid dusný) 51,-
  1 vzorek + 100%
  1 - 3 vzorků + 75%
  4 - 5 vzorků + 50%
  5 - 10 vzorků + 25%
Palynologické separace
palynologická separace základní 125,-
palynologická separace základní + acetolýza 175,-
Analýzy vod a výluhů 
granova titrace 222,- 
NO3- 87,-
Cl- 87,-
P2O5 87,-
(SO4) 131,-
Mletí
hrubé - čelisťový drtič 50,-
jemné - achátový mlýnek 50,-
Stanovení P2O5 v archeologických vzorcích
1 vzorek 60,-
 

 

DSC/TG*

teplota pouze měření včetně vyhodnocení a vystavení protokolu
do 1000° C 600,- 1200,-
do 1100° C 700,- 1300,-
do 1200° C 800,- 1400,-
do 1300° C 1000,- 1600,-
do 1400° C 1200,- 1800,-
do 1500° C 1400,- 2000,-

*Rychlost zahřívání: 5-50°C/min. Pomalejší zahřívání a měření izotermních výdrží - ceny dohodou

Uvedené ceny jsou včetně DPH

Ceník je platný od 1. 1. 2015

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info