Univerzita třetího věku

Ústav geologických věd se podílí na vzdělávání zájemců o studium v postproduktivním věku. 

 

Aktuální program