O nás

Ústav geologických věd se zabývá širokým spektrem geologických, geochemických, hydrogeologických a environmentálních disciplín. Pokrýváme pole geodynamického vývoje Země a vývoj života od paleozoika po současnost, procesy vzniku vyvřelých a přeměněných hornin a jejich minerálů, geochemického vývoje prostředí ovlivněného lidskou činností, hydrogeologie, geoarcheologie a vývoje krajiny v kvartéru.

Úzce spolupracujeme s Ústavem fyziky Země MU a s Ústavem chemie PřF MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info