Dlouhodobý výzkum geochemických bariér pro ukládání jaderného odpadu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Dlouhodobá mezisektorová spolupráce v prioritní ose 1 OP

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008459

 

Cílem projektu je využít ložisko uranu Rožná, vzniklé před cca 270 mil. lety, jako přírodního analogu pro studium chování uranu v zemské kůře. Chtěli bychom tak napomoci predikovat chování vyhořelého jaderného paliva, které je podobně jako rudy uranu na ložisku tvořeno převážně UO2, na jeho úložišti. Cílem je doplnit znalosti o mechanismech vzniku ložiska a okolním geologickém prostředí, které působilo jako přírodní geochemická bariéra bránící migraci uranu z prostředí ložiska do okolí.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info