Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy

Elektronová mikrosonda CAMECA SX100

Elektronová mikrosonda CAMECA SX100

Vlastnosti

 • 5 WD spektrometrů, 1 ED spektrometr, BSE, SE a CL detektory
 • přístroj je vybaven optickým mikroskopem pro pozorování v procházejícím a odraženém světle (i polarizovaném)
 • umožňuje měřit B-U, standardně však F-U
 • zkoumaný objekt lze pozorovat ve zpětně rozptýlených elektronech (BSE), sekundárních elektronech (SE), katodové luminiscenci (CL) a odraženém či procházejícím světle
 • objekty jsou analyzovány nedestruktivními chemickými metodami (WDS)
 • lze měřit prvky od F po U (v případě potřeby i O, N, C a B)
 • detekčními limity od desítek po stovky ppm
 • měření objektů do několika µm
 • orientační analýzy pomocí energiové disperzní spektroskopie EDS
 • bodové a plošné analýzy, bodové profily
 • kompoziční prvkové mapy a liniové profily

Využití

 • výzkumná pracoviště, inženýrsko-geologické subjekty, těžební a environmentální firmy
 • vývoj a produkce materiálů na bázi skel, slitin kovů atd.
 • stavební a sanační firmy (analýzy stavebních materiálů, degradace stavebních materiálů, anorganické pigmenty)
 • v archeologii
 • měření a vyhodnocení biologického materiálu lidského nebo živočišného původu

 

Rezervační kalendář

Ceník

 Elektronová mikroanalýza 
 Elektronová mikroanalýza  1200 Kč/hod.
 Nanesení vodivé vrstvy
(jedna série)*
 900 Kč
 Elektronová mikroskopie
 Elektronový mikroskop  1000 Kč/hod.
 Nanesení vodivé vrstvy  900 Kč

 * nanesení grafitu nebo zlata, cena za 4 výbrusy

Chcete využít našich služeb? Kontaktujte nás.

Scanovací elektronový mikroskop JEOL 6490 LV

Scanovací elektronový mikroskop JEOL 6490 LV

Vlastnosti

 • možnost práce v režimu nízkého, i vysokého vakua, i pro nepokovené vzorky
 • BSE, SE, LV-SE detektor
 • zvětšení 4x-300 000x, reálně 4x-50 000x
 • ED spektrometr LN2-free
 • povrchové morfologie a mikroanalýza 3D vzorků minerálů a hornin v sekundárních a zpětně odražených elektronech
 • chemické nedestruktivní metody
 • studium prvkové distribuce a tvorba distribučních map
 • studium povrchových struktur makro- a mikrofosilií
 • snímkování defektů ve zpracovávaných materiálech
 • studium povrchové morfologie a složení korozních produktů

Využití

 • mikroanalýza archeologických artefaktů
 • analýza mikročástic v atmosférických aerosolech
 • studium biologických preparátů
 • zhodnocení povrchové morfologie a chemického složení vybraných druhů průmyslových odpadů
 • studium povrchových struktur, složení a prvkové distribuce v tělních konkrementech pro medicínské účely

Ceník

 Elektronová mikroanalýza 
 Elektronová mikroanalýza  1200 Kč/hod.
 Nanesení vodivé vrstvy
(jedna série)*
 900 Kč
 Elektronová mikroskopie
 Elektronový mikroskop  1000 Kč/hod.
 Nanesení vodivé vrstvy  900 Kč

 * nanesení grafitu nebo zlata, cena za 4 výbrusy

Chcete využít našich služeb? Kontaktujte nás.

doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.
telefon: 549 49 7984
e‑mail:
Další vybavení

Další vybavení:

 

vakuová naprašovačka Edwards

 • modernizovaná vakuová jednotka vybavená turbomolekulární pumpou
 • nanášení homogenní grafitové vrstvy je zajištěno systémem dvojí rotace a náklonu vzorku dostatečně vzdáleného od uhlíkových elektrod

vakuová naprašovačka Emitech K950X

 • vakuový systém s turbomolekulární pumpou
 • rychlé nanesení grafitové vrstvy bez větších nároků na homogenitu

vakuová magnetronová naprašovačka Emscope

 • nanášení vrstvy Au, popř. Al především pro elektronovou mikroskopii

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info