Bez popisku
Bez popisku

INTERREG V-A Österreich - Tschechische Republik

INTERREG V-A Rakousko – Česká republika

Hydrotermální potenciál oblasti (HTPO) - ATCZ167

Hydrothermales Gebietspotential (HTPO) - ATCZ167

Projekt HTPO se zabývá problematikou původu, kapacit a potenciálního využití přeshraničních termálních vod v regionu Laa - Pasohlávky vč. možných společných opatření k řízení těchto přírodních zdrojů.

Termální vody, které se již používají pro balneologické účely a které se vyskytují v hloubkách více než 1000 metrů pod povrchem země, mají významný potenciál pro turistiku či energetické využití v budoucnu a mohou taktéž přispět k ekologizaci regionu. Je to však i citlivý zdroj, který může být poškozen nekoordinovaným nadužíváním, a nebo, pokud je používán nesprávně, může mít negativní technické či
environmentální důsledky. Tyto pravděpodobně přeshraniční zdroje termální vody v regionu proto potřebují společné koncepce řízení, aby bylo zajištěno jejich účinné a udržitelné využívání a zachovaly se zdroje i pro budoucí generace.

Das Projekt HTPO beschäftigt sich mit Herkunft, Potential und gemeinsamen Bewirtschaftungsmaßnahmen grenzüberschreitender Thermalwasservorkommen in der Region Laa - Pasohlávky.

Die bereits balneologisch genutzten Thermalwässer, die in Tiefen von weit über 1000 Meter unter der Erdoberfläche auftreten besitzen ein signifikantes Potenzial für zukünftige touristische oder energetische Anwendungen und können einen Beitrag zur Ökologisierung der Region beitragen. Es ist eine sensible Ressource, die durch unkoordinierte Überbeanspruchung beschädigt werden kann oder bei unsachgemäßer Anwendung mit technischen oder ökologischen Implikationen verbunden ist. Thermalwässer in der Region können grenzüberschreitend sein und deswegen ist ein gemeinsames
Bewirtschaftungskonzept und nachhaltige Nutzung zu gewährleisten um die Ressourcen auch für nachfolgende Generationen zu bewahren.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info