Brusírna

Brusírna

Brusírna

Brusírna je laboratoř, která zajišťuje výrobu různých typů mineralogických, petrografických, půdních nebo jiných preparátů. Ty jsou určené převážně pro mikroskopování v různých režimech a pro analytické práce na elektronové mikrosondě.

Laboratoř dokáže zhotovit zejména:

 • kryté i leštěné výbrusy
 • nábrusy, nebo preparáty zrn zalévaných do epoxidového disku
 • řezání a leštění horninových vzorků
 • půdní výbrusy
 • preparáty pro studium fluidních inkluzí
 • vakuovou impregnaci vzorků a přípravu preparátů v bezvodém prostředí

 

Formulář zadání prací pro brusírnu

Chcete využít našich služeb? Kontaktujte nás.

 

Ceník

Ceník

Standardní práce
Řezání vzorků 500,-/hod
Nábrus z hornin (broušení, leštění) 10,-/cm2
Krytý výbrus (podkladové sklo 48x28 mm) 310,-
Leštěný výbrus 590,-   
Leštěný výbrus suchou cestou 1230,-
Oboustranně leštěný výbrus 1180,-
Zalévaný preparát do 30 mm 310,-
Zalévaný preparát nad 30 mm 470,-
Přebroušení, leštění zalévaného preparátu 250,-
Přebroušení leštěných výbrusů 370,-
Zalévaný preparát (zirkony na určení absolutního stáří) 2000,-
Výbrusy z biologických materiálů (kosti, zuby a pod.)
Krytý výbrus 740,-
Leštěný výbrus 1050,-
Půdní výbrusy
   
podkladové sklo: 48x28 mm 1330,-
                           55x55 mm 2660,-
                           80x80 mm 4550,-
Speciální práce
Impregnace vzorku 75,-/ks
předzalití zrn 75,-/ks
impregnace vzorku fluorescenčním pigmentem 110,-/ks
předzalití sypkého materiálu na KV,LV 150,-/ks
jiné speciální práce cena dle dohody

 

Termíny
Termín zhotovení zakázky 1 měsíc         2 týdny         1 týden        
Cena standard 50 % navíc 100 % navíc                    
   

Uvedené ceny jsou bez DPH

Ceník je platný od 1.3.2021

Specifikace vzorků zadávaných do brusírny

Specifikace zadávání vzorků do brusírny

Krytý, leštěný výbrus:

 • V ceně zhotovení výbrusu je formátování (řezání) malých vzorků do 8 cm.
 • Cena nezahrnuje formátování vzorků větších než 8 cm, zpevňování sypkých, porézních a popraskaných vzorků, předzalévání vyseparovaného materiálu a pod. (tyto práce jsou účtovány navíc dle ceníku).

Zadávané vzorky by měly splňovat tyto požadavky:

 • velikost do 8 cm
 • očištění vzorků od nečistot (hlína, mech,..)
 • označení vzorků

Brusírna přednostně zpracovává vzorky pro ÚGV, které se snažíme zpracovávat do 1 měsíce.

Doba zpracování zakázek je závislá na vytíženosti brusírny, pokud je objednaných více než cca 70 leštěných výbrusů měsíčně pro ÚGV, tak není možné zpracovat další objemnější zakázky do stanoveného 1 měsíce.

Drobné zakázky do 2 leštěných výbrusů lze vměstnat mezi objemnější zakázky.

Prosíme školitele k motivování studentů, aby zadávali vzorky ke zpracování s časovým předstihem, vzhledem k termínům odevzdání bakalářských a diplomových prací.

Používejte nový formulář (v kartě Brusírna), ve kterém vyplňte pouze název (označení) vzorků, počet kusů, typ preparátu, dobu zpracování a z čeho bude hrazeno. Cena zakázky bude doplněna pracovníky brusírny po dokončení prací podle provedených úkonů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info