Akce pro školy a veřejnost

Celoživotní vzdělávání pedagogů

ÚGV pravidelně pořádá pro učitele základních a středních škol kurzy, které jsou akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT ČR.

Více informací

Noc vědců

Noc vědců je celoevropský festival vědy pro všechny, co chtějí nahlédnout do světa vědy. Pro naše návštěvníky pravidelně připravujeme přednášky na zajímavá témata týkající se např. klimatických změn v historii naší planety, doklady o výskytu moří nebo sopečné činnosti na našem území. Je možné vidět skvosty v našich mineralogických a paleontologických sbírkách, můžete si vyzkoušet rýžování zlata nebo čištění zbytků kostí pravěkých zvířat z jeskynních sedimentů. 

Více informací

Letní škola geologie

To, že geologie není věda o "šedých šutrech" ví každé dítě, které s námi alespoň jednou vyrazilo do přírody. Prostřednictvím Letní školy geologie se snažíme u dětí rozvíjet zájem o přírodu. Pozorováním jevů v přírodě se děti naučí porozumět geologickým procesům, navštěvujeme místa, kde nejdou krásné vzorky hornin, minerálů nebo fosilií a bez učení si odnesou spoustu nových znalostí. 

Letní školu geologie pořádáme pravidelně každé letní prázdniny pro děti od 11 do 20 let. 

Letní škola 2019

Výstava minerálů

Setkání sběratelů minerálů pod širým nebem

Jde o první akci svého druhu v České republice, kdy se setkají sběratelé minerálů ve venkovním areálu Přírodovědecké fakulty na Kotlářské ulici v Brně, aby předvedli své nejkrásnější vzorky minerálů, hornin i paleontologických nálezů z naší republiky i ze světa.

Více informací