Programy seminářů

V níže uvedených odkazech naleznete programy do jednotlivých seminářů a termíny prezentaci. Program se může měnit dle potřeb výuky a proto pravidelně kontrolujte stav aktualizace.

Aktuální období: Aktualizuje se