Proč studovat geologii?

Studovat geologii znamená studovat složitý a stále se vyvíjející systém, který vytváří podmínky pro život na Zemi. Studium geologie tedy znamená kombinaci studia v terénu se studiem v laboratořích a práci s moderními přístroji.

Výhody studia na  ÚGV PřF v Brně
– široká nabídka dostupného ubytování na kolejích i privátech
– nově rekonstruovaný areál včetně relaxačních zón a botanické zahrady
– moderní vybavení učeben a laboratoří
– kombinace teoretické a praktické výuky
– malé studijní skupiny, individuální přístup
– dostupnost studijních materiálů
– elektronická podpora výuky mezinárodní úrovně
– moderní knihovna, knihkupectví a akademická menza v areálu
– přístup k modernímu analytickému vybavení
– práce se specializovanou IT technikou (GIS, hydrogeologické a geochemické modelování a další)

Talentovaní studenti jsou motivováni formou mimořádných stipendií a umožňujeme jim přímé zapojení do výzkumu!!!

Pestrý život studenta geologie
– pohyb v přírodě
– společné terénní akce – exkurze, mapovací kurzy, expedice
– přátelská atmosféra
– možnost studia v zahraničí (CEEPUS, Erasmus)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info