Uplatnění

Uplatnění absolventů

Absolventi se uplatní především v institucích a firmách zabývajících se geologickým průzkumem, dále v kulturně osvětových institucích či na vysokých školách a také v institucích zabývajících se ochranou životního prostředí i ve státní správě.

Uplatní se v základním a aplikovaném výzkumu, v manažerských profesích a všude tam, kde je třeba spojovat teoretické poznatky geologie s konkrétními praktickými postupy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info