Bez popisku
Terénní laboratoř pro výuku paleontologie

Masarykova univerzita je vlastníkem světově významné paleontologické lokality u obce Obora u Boskovic. Je zde zachován a odkryt horninový profil s hojnými nálezy fosílií z období permu, starými přibližně 290 milionů let. 

Tato lokalita je využívána pro praktickou výuku paleontologie a historické geologie. Díky informačním cedulím začleněných do prostředí terénu mohou lokalitu využívat i školy pro výuku svých studentů.

Bez popisku

INFORMAČNÍ CEDULE

Geologie boskovické brázdy

Boskovická brázda v permu

Obratlovci permských jezer

Permská flóra

Permský hmyz

GEOLOGIE A PALEONTOLOGIE BOSKOVICKÉ BRÁZDY-

Pracovní listy

 

Výukové materiály byly vytvořeny v rámci realizace projektu Fond rozvoje Masarykovy univerzity „Vytvoření terénní laboratoře pro inovaci praktické výuky paleontologie“ v roce 2020. Autor: Tomáš Kumpan; grafické práce: Tomáš Komáček.

Rekonstrukce kmenu, větví a šištic jehličnanu Walchia.
Rekonstrukce zástupce permského hmyzu z vyhynulého řádu Palaeodictyoptera.
Šváb (třída Blattodea) a jeho rekonstrukce. Švábi jsou významní pro relativní datování stáří permských kontinentálních sedimentů.
Discosauriscus austriacus je v boskovické brázdě jedním z nejhojněji nalézaných permských čtvernožců.
Xenacanthus decheni je druh permského sladkovodního žraloka, který mohl dorůstat celkové délky až 70 cm.
Paramblypterus je rod menší paprskoploutvé ryby dosahující celkové délky asi 15–25 cm, která se ve stratigrafickém záznamu poprvé objevuje již ve svrchním karbonu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info