RTG difrakce a fluorescence

RTG-difraktometr Stoe Stadi P

RTG-difraktometr Stoe Stadi P

Vlastnosti:

 • transmisní geometrie s primárním Johannsonovým monochromátorem
 • fázové a mikrostrukturní analýzy
 • kvalitativní a kvantitativní analýza krystalických materiálů
 • stanovení obsahu amorfní ("sklovité") fáze
 • studium strukturních změn způsobených navázáním cizích prvků do krystalické mřížky

Využití:

 • analýza přírodních (horninových, minerálních) vzorků, biominerálních vzorků (kosti, ledvinové kameny), z technických materiálů a jejich surovin, sekundárních surovin (popílky, strusky)
 • zjišťování přítomnosti azbestu
 • měření archeologických artefaktů

 

Chcete využít našich služeb? Kontaktujte nás.

 

Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.

telefon: 549 49 7813
e‑mail:
Stolní EDXRF s polarizovaným svazkem Rigaku NEX CG

Stolní EDXRF s polarizovaným svazkem

Vlastnosti:

 • Pd anoda o maximálním výkonu 50 W
 • optimalizace primárního záření pomocí sekundárních terčíků
 • devítipoziční výměník
 • měření v atmosféře, nebo ve vakuu, v případě potřeby i v heliové atmosféře vzorků
 • empirická kalibrace 

Využití:

 • analýza práškových, kusových i kapalných vzorků
 • kvalitativní a kvantitativní stanovení prvků od sodíku
 • prvková analýza s vysokou reprodukovatelností
 • po provedení empirické kalibrace vysoká správnost výsledků

 

 

Chcete využít našich služeb? Kontaktujte nás.

 

Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.

telefon: 549 49 7813
e‑mail:
Ruční rentgenový analyzátor DELTA PROFFESIONAL

Ruční rentgenový analyzátor DELTA PROFFESIONAL

Vlastnosti:

 • velkoplošný detektor SDD - nejmodernější rentgenový analyzátor
 • obsahuje tři měřící módy
  1. Geochem - určen pro analýzy hornin, zemin a sedimentů
  2. Mining plus - určen pro vyhledávání potencionálních ložisek
  3. Analytický plus - určen pro analýzu slitin a kovů, obsahuje knihovnu platných norem
 • zájmové koncentrace jsou jednotky ppm až desítky procent

Využití:

 • výzkumná pracoviště, inženýrsko-geologické subjekty, těžební firmy
 • průzkum ložisek nerostných surovin, v základním a geologickém průkumu
 • v odpadovém hospodářství a environmentálních studiích
 • pro analýzu kovů, slitin, drahých kovů, elektro-šrotu
 • životní prostředí, těžební průmysl a analýza rud, stanovení obsahu prvků v zeminách a stavební suti
 • archeologie

 

 

Chcete využít našich služeb? Kontaktujte nás.

doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.

telefon: 549 49 4027
e‑mail:
Ceník

Ceník

Prášková RTG difrakce
Načtení záznamu 800 Kč
Kvalitativní (semikvantitativní) fázová analýza 1600 Kč
Kvantitativní fázová analýza včetně stanovení obsahu amorfního podílu 2300 Kč
RTG-fluorescenční spektroskopie (stolní EDXRF s polarizovaným svazkem)
XRF analýza bez předchozí empyrické kalibrace (metodou fundamental parameters) neprovádíme
Provedení empyrické kalibrace  dohodou
XRF kvantitativní prvková analýza ‐ kalibrovaná/1 vzorek 350 Kč

V cenách XRD i XRF je zahrnuta příprava vzorku pro analýzu a vystavení protokolu 

Ceny jsou uvedené bez DPH a cenová nabídka je platná do 31.12.2017.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info