Spolupráce

Spolupráce s firmami a organizacemi

Ve spolupráci s firmami a vědeckovýzkumnými organizacemi řešíme řadu grantových projektů a zakázek, společně pořádáme semináře, konference, exkurze a odborné praxe. Řada odborníků z firem se rovněž podílí na výuce našich studentů. Spolupráce probíhá i se základními a středními školami se snahou podporovat zájemce o geologické vědy a environmentalistiku.

Hlavní spolupráce probíhá s následujícími firmami:

Spolupráce se zahraničím

Výzkumná a vědecká činnost

Máte zájem o spolupráci? Kontaktujte nás.

Mgr. Kateřina Zachovalová, Ph.D.
telefon: 549 49 7489
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info