Studijní programy

Na Přírodovědecké fakultě MU je možné studium ve všech stupních - bakalářské, navazující magisterské i doktorské a v obou formách - prezenční i kombinované. (Co je kombinované studium?)

Bakalářské studium - 3 roky

Aplikovaná a environmentální geologie Geologie Management vodních zdrojů

Navazující magisterské studium - 2 roky

Aplikovaná a environmentální geologie Geologie

Geoenvironmentální rizika a sanace

Název projektu: MASARYKOVA UNIVERZITA 4.0

Reg. č. projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418

Studijní program je realizován projektem MUNI 4.0, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418

Doktorské studium - 4 roky

Geologie

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info