Přijímací řízení

Popis oboru

 Studium badatelského oboru Geologie zahrnuje základy jednotlivých geologických disciplín. Profilujícími předměty jsou všeobecná geologie, tektonika, paleontologie, historická geologie, regionální geologie, mineralogie, petrologie a geochemie. Součástí studia jsou praktická geologická cvičení a odborné praxe v terénu. Posluchači se mohou zaměřit na problematiku zvolené specializace dle vlastního zájmu (paleontologie, mineralogie, speleologie, geologii-archeologie a geovědní environmentalistika, aj.).

Úspěšný absolvent je schopen

 • samostatně pracovat s českou i cizojazyčnou odbornou literaturou;
 • ovládat v dostatečné míře běžné metody terénních i laboratorních prací;
 • dokázat při zpracování získaných dat vhodně využívat výpočetní techniku;
 • výsledky terénních i laboratorních prací jsou schopni vhodně prezentovat písemnou i ústní formou.

Podat přihlášku

Důležité informace a termíny:

 • Podávání přihlášek

  1. 11. 2017 - 28. 2. 2018

 • Termín testu studijních předpokladů

  21. 4. 201722. 4. 2018

  Informace o přijímacím řízení

 • Manipulační poplatek

  400 Kč

 • Kontakt na studijní oddělení

  549 493 577, 549 491 405, studijní@sci.muni.cz

 • Termín přijímací komise

  Bude upřesněno.

 • Termín vydání rozhodnutí do

  Bude upřesněno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info