Stránka je v rekonstrukci

Přednášky pro školy

Zejména pro gymnázia a střední školy, ale i pro vyšší ročníky základních škol pořádáme přednášky s geologickou tématikou. Nachystané máme nejen přednášku, která vypichuje ty největší zajímavosti napříč geologickými obory, ale i specifičtěji zaměřené přednášky týkající se nerostných surovin a podzemních vod. Vyberte si přednášku z nabídky níže. Přednášet můžeme přímo na vaší škole, nebo vás rádi přivítáme na Ústavu geologických věd.

Co je to geologie?

Geologie je přírodní věda, která je ve školních osnovách často opomíjená, přestože se přímo dotýká přírody i technologií kolem nás. Tato obecná přednáška představuje geologii jako vědu, která není pouze „o kamenech“, a prochází zásadní geologická témata, která se dotýkají našeho života. Studentům ukážeme, jak geologie nejen popisuje svět kolem nás, ale jak také prostupuje všemi časovými rovinami vývoje našeho světa.

Co se minulosti týče, je geologie jediným záznamem o událostech, které předcházejí paměť lidí. Horniny jsou totiž tím jediným, co po miliony i miliardy let odolává zubu času, a slouží jako svědectví o dobách ledových, pohybech kontinentů, přírodních katastrofách i vývoji a zániku druhů. V první části přednášky probereme evoluci, drastické klimatické změny minulosti i masová vymírání a podíváme se, jak nám geologie pomáhá rozluštit historii planety Země.

V přítomnosti se důležitost geologie prokazuje čím dál tím víc. Není se čemu divit. Geologie se totiž zaobírá přírodními katastrofami a jejich predikcí. Společně si vysvětlíme příčiny zemětřesení, sopečných erupcí, sesuvů a dalších živelných katastrof a řekneme si, jak nás před těmito nebezpečími varují seismologové a jak nám inženýrská geologie pomáhá jim přecházet. Popovídáme si také o klimatické změně – velkém tématu, kterému se díky geologii snažíme porozumět.

To, že je geologie věda přítomnosti i budoucnosti, nám musí být jasné už jen z médií. Ze všech stran slyšíme o energetické krizi, docházejících zásobách fosilních paliv a nedostatku dalších nerostných surovin. Bez toho, aniž bychom porozuměli geologii, však tyto zdroje nedokážeme vyhledávat, ani se nenaučíme s nimi hospodařit tak, abychom bohatství Země zachovali pro další generace. Poslední část přednášky je proto věnována nerostným zdrojům a jejich důležitosti pro náš každodenní život. Zaměříme se ale nejen na nezbytné nerostné suroviny, ale též na zdroj, který je potřeba obzvlášť chránit – na vodu. Její ochranou i šetrným využíváním se zaobírá hydrogeologie, obor, který je společně s ložiskovou geologií na neustálém vzestupu a který patří mezi vědní obory budoucnosti.

 

Nerostné zdroje kolem nás

Ačkoli si to často neuvědomujeme, téměř všechny předměty, které v každodenním životě používáme, jsou vyrobeny z nerostných surovin. Plastové předměty a některé látky, z kterých je ušito naše oblečení, jsou vyráběny z ropy, klíčové energetické suroviny. Skleničky, z nichž pijeme, jsou vyrobeny z dvou nejhojnějších minerálů zemské kůry – z křemene a živce. Baterie, díky nimž fungují nejrůznější spotřebiče (např. kuchyňská váha nebo budík) potřebují prvek lithium často získávaný z minerálů. A prvky vzácných zemin je sice obtížné těžit ve větších koncentracích, avšak velmi koncentrované jsou v součástkách našich mobilních telefonů, které by bez nich nemohly být vyrobeny. V přednášce vám ukážeme, že nerostné zdroje jsou nutností pro fungování moderní společnosti a pro její další rozvoj. Představíme si pojmy kritické suroviny a geologický průzkum a řekneme si, jak přesně nám geologové pomáhají zdroje vyhledávat. Vyzkoušíme si spojit důležité minerály s předměty každodenní potřeby, které jsou z nich vyráběny, a prohlédneme si vzorky těchto minerálů přinesené ze sbírek Ústavu geologických věd. Nebudou chybět ani ukázky minerálů pod mikroskopem. Na závěr si popovídáme o ropě a zemním plynu – fosilních palivech, bez kterých si dnes už nedokážeme představit život, a jejichž dostupnost je středobodem aktuální energetické krize.


Máte zájem o některou z našich přednášek, nebo máte nový námět?

Kontaktujte nás!

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info