Bez popisku

Management vodních zdrojů

je specializace Aplikované a environmentální geologie

 • Přednášky zajištěné odborníky z praxe
 • Bakalářské práce řešené ve spolupráci s firmami
 • Špičkové přístrojové a softwarové vybavení
 • Zajištění praxe již v průběhu studia
 • Terénní exkurze na lokality vodních zdrojů
 • Individuální přístup během studia

Přednášky a praktická cvičení jsou připravována ve spolupráci s odborníky z praxe. Učíte se tak řešit ty stejné úlohy, a používat takové metodické postupy, které následně využijete v praxi po skončení studia. K prohloubení praktických dovedností slouží i praxe v odborných firmách. V rámci specializovaných předmětů získáte dovednosti v práci s moderním softwarem, který se využívá pro řešení úloh v ochraně životného prostředí a hospodaření s vodními zdroji. Pro tyto účely je pro studenty k dispozici počítačová laboratoř se softwarem na modelování procesů v podzemních vodách. Významnou součástí studia je i získání znalostí o základní legislativě ve vodním hospodářství, lázeňském zákonu, ochraně podzemních vod, projektování průzkumných prací, zakončené přípravou modelových projektů.

Protože budete mít teoretické znalosti i praktické dovednosti a budete se orientovat v přírodovědných metodách, najdete uplatnění v soukromých firmách i státních institucích, které se zabývají hydrogeologií, těžbou surovin nebo inženýrskou a stavební geologií. O takto profilované absolventy je na trhu práce obrovský zájem. A z toho, jak se situace s absolventy geologie na trhu práce vyvíjí v zemích západní Evropy vidíme, že trend zájmu o absolventy profilované na problematiku životního prostředí a hospodaření s vodou je trvalý. Naši absolventi pracují nejen v řadě firem na území České a Slovenské republiky, ale nachází uplatnění i v zahraničí (Belgie, Německo).

 • AQUA ENVIRO s.r.o.
 • AQUATEST a.s.                                 
 • AnteaGroup                                      
 • AZ GEO s.r.o.                                     
 • Česká geologická služba              
 • DIAMO s.p.                                        
 • EPS biotechnology s.r.o.               
 • ENVI-AQUA s.r.o.                           
 • ENVIREX s.r.o.                                  
 • GEOBE s.r.o.                                      
 • GEODRILL s.r.o.                              
 • GEOMIN s.r.o.                                   
 • GEOSTAR s.r.o.                                 
 • GeoTec-GS a.s.                                
 • GEOtest a.s.                                      
 • Green Gas DPB a.s.                        
 • H3Geo s.r.o.                                      
 • HS geo s.r.o.                                     
 • MND a.s.                                            
 • MŽP ČR                                                
 • Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. 
 • Vodní zdroje Chrudim s.r.o.       
 • RWE Gas Storage CZ                      
 • SG Geotechnika a.s.                      
 • SUJB                                                    
 • SURAO                                               

Řada absolventů po získání zkušeností také podniká samostatně, s vlastním osvědčením o odborné způsobilosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info