Co je cílem projektu?

Cílem projektu je přispět k výzkumu úložiště vyhořelého jaderného paliva v ČR i ve světě a k vyhledávání vhodné lokality pro jeho umístění definováním podmínek geochemické bariéry. Tedy souboru charakteristik geologického prostředí (zejména jeho geochemických vlastností), které bude samo, přírodními procesy blokovat migraci uranu z úložiště do okolního prostředí. Tato charakteristika pak
může výrazně zefektivnit práce při vyhledávání vhodné lokality pro výstavbu úložiště vyhořelého jaderného paliva v ČR.

Uzavírané ložisko uranu Rožná představuje jedinečné prostředí pro zamýšlený výzkum. Toto ložisko vzniklo před 270 mil lety a uran v něm byl stabilní až do současnosti.

Cílem projektu je ve spolupráci tří organizací (MU PřF, DIAMO, s.p., SÚRAO), které dlouhodobě na této tematice spolupracují, získat metodou studia přírodního analogu ložiska uranu Rožná - nová data, které umožní definovat podmínky za kterých byl uran na ložisku stabilní; tedy právě základní parametry geochemické bariery blokující migraci radioaktivních prvků z úložiště do okolního prostředí. Za tímto účelem bude nutné doplnit dosavadní údaje o mechanismech vzniku ložiska , o okolním geologickém prostředí a jeho dlouhodobém vývoji, které působilo jako přírodní geochemická bariéra bránící migraci uranu z prostředí ložiska do okolí. 

Je reálný předpoklad, že horninové prostředí úložiště, které bude mít obdobné vlastnosti jako horninové prostředí ložiska, bude působit jako přirozené geochemická bariera a blokovat migraci uranu do okolí. Ložisko Rožná rovněž poskytuje díky svému dlouhodobému otevření jedinečnou možnost studovat probíhající migraci uranu v reálném horninovém a vodním prostředí za podmínek, které jsou
srovnatelné s podmínkami plánovaného hlubinného úložiště. Režim otevření, provozu a uzavření ložiska včetně změn oxidačně-redukčních podmínek a hydrogeologického režimu je prakticky stejný, jaký bude při budování, provozu a uzavření hlubinného úložiště radioaktivního odpadu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info