Státní závěrečné zkoušky - červen 2023

Bakalářské státní zkoušky

Termíny bakalářských státních zkoušek - červen 2023

Bakalářské státní zkoušky se konají dne 13. 6. a 14. 6. 2023.

Magisterské státní zkoušky

Termíny magisterských státních zkoušek – červen 2023

Magisterské státní zkoušky se konají dne 15. 6. a 16. 6. 2023.

 • Odevzdání diplomových prací

  do 18. 5. 2023.

  Nelze očekávat prodloužení termínu.

 • Uzavření studia k magisterským státním zkouškám
  9. 6. 2023.

 • Obhajoby

  15. 6. 2023 od 9:00

  Zahájení proběhne v 9:00 v učebně G1, kde bude informování o programu daného dne. Všichni se musí dostavit včas!

  Na státní zkoušky musíte přinést potvrzení, že máte vrácené všechny zapůjčené věci (ÚGV – Ing. Pechmannová) i knihy (ÚK).

  Komise uvítá jeden výtisk v prostorové podobě při závěrečných obhajobách. Tento výtisk dodejte nejpozději týden před obhajobou na sekretariát UGV.

 • Ústní zkoušky

  16. 6. 2023 od 9:00 hod.

  Ústní zkoušky proběhnou od 9:00 v učebnách G1 a Gp

Závěrečné práce

Pokyny k odevzdání bakalářských a magisterských prací

Odevzdává se výlučně v elektronické podobě. Komise uvítá jeden výtisk v prostorové podobě při závěrečných obhajobách. Tento výtisk dodejte nejpozději týden před obhajobou na sekretariát UGV.

Další zdroje informací:

Pro závěrečné práce můžete použít šablony uložené na  dokumentovém serveru PřF.

Průběh obhajob závěrečných prací

 1. Předseda připravuje prezentaci v daném časovém limitu
  - délka prezentace musí být do 5 minut v bakalářském a do 7 minut v magisterském studiu
  - je doporučeno vyzkoušet funkčnost prezentace den předem
  - prezentace si vložte do počítače před zahájením obhajob

 2. Posudky školitele a oponenta
 3. Zodpovězení  otázek z posudků
 4. Rozprava - dotazy členů komise, dotazy veřejnosti
 5. Vyhlášení hodnocení na závěr obhajob

Máte dotaz? Kontaktujte nás.

Mgr. Kateřina Zachovalová, Ph.D.
telefon: 549 49 7489
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info