Význam nerostů pro společnost

22. 12. 2021

Zvyšování povědomí a znalostí

Budoucnost evropského surovinového průmyslu závisí na budování pevných vazeb se společností. Bez správného pochopení významu nerostných zdrojů a také toho, jak a odkud se tyto zdroje získávají, nemohou občané přispívat k blahobytu Evropy, pokud jde o zabezpečení základních nerostných zdrojů etickými a udržitelnými způsoby.

Projekt Briefcase si klade za cíl podporovat informovanost žáků základních škol a studentů středních škol a poskytovat jim poutavé vzdělávací materiály, které učí o úloze nerostů a šetrné těžbě v každodenním životě a týkají se sociálních a ekonomických problémů.

Projekt učí studenty ve věku od 6 do 18 let pomocí inovativní metody identifikovat minerály, které používají v každodenním životě. Učí je uvažovat o problémech těžby, jako jsou konfliktní nerosty, důsledky rozhodnutí o nákupu nerostů z třetích zemí, udržitelnost těžebních operací. Další důraz je kladen na význam recyklace a problematiku změny klimatu. Nezanedbatelnou součástí je i celkové příspění odvětví kovů a nerostů k cílům udržitelného rozvoje.

„Minerály a kovy představují základ našeho života a jakéhokoli průmyslového výrobního procesu. Poskytují každodenní produkty a nová řešení pro moderní infrastrukturu a technologie. Projekty Briefcase a 3D Briefcase jsou skvělými příklady toho, jak zvýšit povědomí o důležitosti minerálů a kovů pro naši společnost.“

Rolf Kuby, generální ředitel Euromines

Online výukový nástroj

Kvůli pandemii koronaviru jsou školy v Evropě a po celém světě nuceny používat stále více online výukových nástrojů. Pedagogové tvrdě pracují na tom, aby se přizpůsobili bezprecedentním okolnostem, a dělají vše pro to, aby studentům poskytli nové vzdělávací příležitosti, do kterých se mohou zapojit online i doma.

Projekty Briefcase a 3D Briefcase mají potenciál pomoci zaplnit toto prázdné místo ve vzdělávání a nabídnout učitelům interaktivní zdroj, který mohou sdílet se studenty, což přispívá k cíli porozumět fyzickému světu kolem nich a zlepšit jejich obecné znalosti o minerálech a těžbě ve společnosti.

Hra „Kufřík minerálů“ ve dvou verzích, jedna pro mladší děti a jedna pro studenty ve věku 10 – 18 let, nyní k dispozici ve 31 jazycích!

Návštěva virtuálního dolu a 360°

V červenci 2021 byla virtuální hra 3D Briefcase poprvé představena na workshopu pořádaném v Ekoetxea v Meatzaldea ve Španělsku. Akce poskytla skvělou příležitost pro první testování nové virtuální hry. Hlavní vedoucí tohoto úkolu – Tecnalia, jeden z partnerů projektu 3D Briefcase, představil projektové nástroje rodinám, které se k této akci připojily. Děti a jejich rodiče, kteří se zúčastnili workshopu, si mohli užít 3D zážitek z návštěvy podzemního zlatého dolu a objevování toho, jak se těžba změnila a vyvinula v inovativní high-tech sektor. Hra 3D Briefcase poskytuje další vynikající nástroj pro vzdělávání v oblasti surovin.

Zdůraznění významu minerálů a kovů v našem každodenním životě

Nově dokončená publikace projektu 3D Briefcase „Kniha minerálů denní potřeby“ je obsáhlou publikací a výukovou pomůckou zároveň. Je určena pro výuku geovědních oborů na školách a také pro informování veřejnosti o významu těžby a nerostných surovin v jejím každodenním životě. Zahrnuje také funkce rozšířené reality, které lze pozorovat s touto bezplatnou aplikací v mobilech se systémem Android.

NOVÉ video „Minerály a kovy ve vašem životě“

Nové vzdělávací a inspirativní video pro děti „Minerály a kovy ve vašem životě“ ukazuje důležitost minerálů a kovů v našich životech, od kousku skály až po produkt, který všichni používáme v každodenním životě.

Poptávka po minerálech a kovech neustále roste v Evropě i ve světě. Každý, kdo se podílí na rozvoji udržitelné Evropy, spoléhá na kovy a nerosty. Projekty Briefcase a 3D Briefcase pomáhají zvyšovat povědomí a znalosti o těchto důležitých faktech nejen mezi dětmi, studenty a jejich učiteli, ale i mezi širokou veřejností.

Chtěli byste vyzkoušet surovinový kufřík?

Máte zájem vidět vzorky minerálů a zahrát si hru ve vaší škole?

Kontaktujte nás!

Spolupráce s EIT Raw Materials Academy

Řada univerzit a vzdělávacích institucí úzce spolupracuje s EIT Raw Materials Academy, která zahrnuje všechny vzdělávací aktivity EIT Raw Materials. Akademie podporuje celospolečenskou osvětu pro pochopení důležitosti a významu nerostných surovin. EIT Raw Materials Academy zahrnuje řadu programů a aktivit, od inovativních vzdělávacích projektů po magisterské a doktorandské vzdělávání, které se snaží propojit akademickou sféru, průmysl a výzkumné organizace.

Projekt RM@Schools – Nerostné suroviny ve školách

RM@School „Nerostné suroviny ve školách“ je inovativní program, jehož cílem je učinit vědecké vzdělávání a kariéru v oblasti surovin atraktivní pro mladší publikum.

Konsorcium Raw Matters Ambassadors at Schools (RM@Schools) má za cíl vypracovat metodologie s cílem zlepšit image vědy a techniky ve školách pro studenty ve věku 10-19 let, vysvětlovat hodnotu surovin a zároveň podporovat nové odborníky. kariéry v tomto oboru. Příklady dobré praxe jsou použity pro dva vzdělávací přístupy, jeden se zaměřuje na školní studenty ve věku 10 až 13 let a druhý na studenty ve věku 14-19 let. Školám je navržen přístup k aktivnímu učení zapojením studentů do experimentů s praktickými výukovými sadami souvisejícími s nerostnými surovinami. Studenti ve věku 14–19 let se také zapojují do šíření vědy tím, že používají svůj rodný i anglický jazyk, aby se sami stali „velvyslanci“ surovinového vzdělávání (vzdělávání peer to peer - „vrstevnické vzdělávání“).

I přes koronavirovou krizi se každoročně pořádají místní a mezinárodní soutěže o ocenění nejlepších produktů vyvinutých studenty, veřejné akce a také každoroční evropská konference s delegáty z evropských škol (studenty a učiteli). Tyto akce představují skvělou příležitost pro výměnu nápadů a zkušeností. Kromě toho jsou učitelé školeni, aby se sami v budoucnu stali ambasadory ve svých školách. Všechny vytvořené materiály jsou otevřené a přístupné online všem na Virtuálním centru, on-line platformě věnované projektu. Stejně tak jsou nejlepší komunikační materiály realizované žáky nahrány na webové stránky projektu, aby byly sdíleny se širší veřejností.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info