Vítězem Ceny Seismik 2018/19 se stal náš student Martin Šutiak

Vítězem aktuálního ročníku Ceny Seismik o nejlepší geofyzikální diplomku v se stal Martin Šuťjak z Ústavu geologických věd.

12. 12. 2019

Práci pod titulem „Vliv před- a syn-depoziční tektoniky na vývoj delty a jejího vějíře na riftově vzniklém kontinentálním okraji, severní Exmouth Plateau, Austrálie, vedl doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. Z Ústavu geologických věd.  Jižní část tohoto plateau bývá častým středem zájmu zejm. z pohledu vyhledávání ložisek zemního plynu a ropy, ale severní část oblasti prozkoumaná není. Z intepretací 56 reflexně-seismických řezů byl tak poprvé rekonstruován vývoj a stavba této delty. Data získal Martin z veřejně dostupných databází australské vlády a prostřednictvím univerzity v Utahu.

Z pohledu poroty ocenil Leo Eisner, majitel firmy, zejména:“ …velmi detailní zpracování problematiky, která byla výjimečně řešena mimo území České republiky“. Martin Šuťjak byl potěšen nečekaným oceněním též:“ Jsem vděčný, že soutěž existuje. Strávil jsem nad zpracováním dat spoustu času a dost často jsem pochyboval na mírou věnovaného úsilí výpočtům a nyní byla moje práce oceněna.“ Za svou práci si odnesl šek na 15 000 Kč.

Cena Seismik se uděluje od r. 2011. Vzhledem k úzkému specializaci jsou společně hodnoceny závěrečné bakalářské i magisterské práce v oboru teoretické a užité geofyziky, obhájené od listopadu předchozího roku do října stávajícího roku.  Porota hodnotí úsilí o aplikaci nabytých vědomostí v praxi a inovativní řešení úloh.

Společnost Seismik s.r.o. je českou firmou působící na globálním trhu téměř deset let. V posledních letech se zaměřuje na problematiku hlubinných úložišť CO2, geotermální energie nebo seismického hazardu. Předmětem podnikání společnosti je však primárně zpracování mikroseismických dat pro ropný průmysl. Mezi klienty společnosti patří celá řada nadnárodních společností. Svou činností firma také přispívá k tomu, aby těžba fosilních paliv byla co nejbezpečnější a neomezovala život v oblastech přímo dotčených těžbou.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info