Poptávka po expertech - voda a sanitace

12. 9. 2019

Výzva k předkládání žádostí o zařazení do databáze expertů České rozvojové agentury

Česká rozvojová agentura rozšiřuje databázi expertů v oblasti vody a sanitace v prioritních zemích české ZRS. Konkrétně se jedná o specializaci zaměřenou na: čistírny odpadních vod, sanitaci, kořenové čistírny odpadních vod, úpravny vod, budování nových zdrojů vody a hydrogeologii.

Náplň práce:

• příprava technické specifikace pro zadávací dokumentace, • spolupráce při vytváření projektového dokumentu, • monitoring plnění výstupů, aktivit a indikátorů vybraných rozvojových projektů, • posuzování technických částí průběžných a závěrečných zpráv vybraných rozvojových projektů, • odborná revize podkladů.

Požadujeme:

• ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru Vodní hospodářství nebo jiném obdobném oboru související s oblastí vody a sanitace, • praxe v oblasti vody a sanitace se specializací zaměřenou na alespoň jednu z uvedených oblastí: čistírny odpadních vod, sanitaci, kořenové čističky, úpravny pitné vody, budování nových zdrojů vody a hydrogeologii, • zkušenost s identifikací, formulací, monitoringem nebo realizací rozvojových projektů výhodou, • znalost anglického jazyka odpovídající 3. úrovni dle klasifikace MZV ČR (viz Seznam standardizovaných jazykových zkoušek (www.msmt.cz/vzdelavani/rozhodnuti-ministerstva-skolstvi-mladeze-atelovychovy), • časovou flexibilitu pro krátkodobé výjezdy do prioritních zemí české ZRS.

Vaše přihláška se bude skládat z: • Strukturovaného profesního životopisu v českém nebo anglickém jazyce, v němž bude uvedena profesní specializace, výčet realizovaných projektů za posledních 5 let a časové možnosti pro práci v ČR i zahraničí.

Nabízena forma spolupráce: Smlouva o dílo s hodinovou sazbou.

• Přihlášky zasílejte do pátku 11.10.2019 na emailovou adresu: necasova@czechaid.cz nebo poštou na adresu: Česká rozvojová agentura Nerudova 3 118 50 Praha 1 – Malá Strana

Kontaktní osoba pro toto VŘ: Mgr. Lucie Nečasová Ph.D. (tel.: 251 108 105), email: necasova@czechaid.cz

O České rozvojové agentuře: ▪ Česká rozvojová agentura (ČRA) je organizační složka státu, podřízená Ministerstvu zahraničních věcí ČR, zřízená zákonem č. 151/2010 Sb. pro implementaci zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS); ▪ ČRA operuje s ročním rozpočtem cca 500 mil. Kč z prostředků státního rozpočtu a realizuje projekty ZRS v partnerských zemích; ▪ ČRA nabízí dynamické a kulturně otevřené prostředí pro lidi, kterým záleží na osudu méně vyspělých zemí světa a kteří chtějí šířit dobré jméno ČR v zahraničí; ▪ Více informací o ČRA získáte na stránkách www.czechaid.cz.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info