Obory magisterského studia

Všechna jednooborová studia je možné studovat jak v prezenční formě, tak ve formě kombinované.

Pro jednooborové studium

Pro dvouoborové studium

Přijímací řízení

Obor Podmínky přijetí
Geologie (prezenční nebo kombinovaná) Písemná přijímací zkouška na úrovni bakalářské zkoušky oboru
Geologie aplikovaná a environmentální (prezenční nebo kombinovaná) Písemná přijímací zkouška na úrovni bakalářské zkoušky oboru
Geologie pro kombinaci s archeologií (prezenční nebo kombinovaná) Písemná přijímací zkouška na úrovni bakalářské zkoušky oboru

Nejbližší termín pro podávání přihlášek:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info