Obory bakalářského studia

Všechna jednooborová studia je možné studovat jak v prezenční formě, tak ve formě kombinované.

Pro jednooborové studium

Pro dvouoborové studium

Přijímací řízení

Obor Podmínky přijetí
Geologie (prezenční nebo kombinovaná) TSP / odborný test z geologie / kombinace obojího
Geologie aplikovaná a environmentální (prezenční nebo kombinovaná) TSP / odborný test z geologie / kombinace obojího
Správní geologie (prezenční nebo kombinovaná) TSP / odborný test z geologie / kombinace obojího
Geologie pro kombinaci s archeologií (prezenční) TSP a odborný text z archeologie
Geologie pro víceoborové studium – Anglický jazyk a literatura (prezenční) TSP a test z angličtiny

Aktuální termín pro podávání přihlášek: do 28. 2. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info