SEG Student Chapter
MU Brno

Society of Economic Geologists, Inc., (SEG)

je mezinárodní organizací jednotlivých členů se zájmem o ložiskovou geologii. Mezi členy společnosti jsou zástupci z průmyslu, akademických ústavů, státních institucí i členové z řad studentů. SEG vznikla roku 1919 shromážděním skupiny členů Americké geologické společnosti, jejichž profesí byla především ložisková geologie. Dnes se SEG sestává z více než 6000 členů, kteří sídlí ve více než 90 zemích po celém světě.

Cílem SEG

je propagace geologických věd skrze vědecký výzkum ložisek a zdrojů nerostných surovin a jejich aplikace do průzkumu, zhodnocování zdrojů nerostných surovin, dolování a těžby nerostných surovin. Dalším cílem je rozšiřovat základní a aplikované vědecké informace pocházející z výzkumů ložisek a zdrojů nerostných surovin skrze SEG publikace, schůze, symposia, konference, terénní exkurze, kurzy, workshopy a přednášky.

SEG Student Chapters

se snaží svést dohromady stejně smýšlející jedince, kteří chtějí lépe porozumět našemu zdrojově bohatému prostředí a minerálům, které obsahuje. SEG podporuje vznik takovýchto studentských skupin, aby pomohli prosazovat cíle společnosti. Nejprve postupným studiem ložisek nerostných surovin a uplatňování geologických poznatků v průzkumu, zhodnocování a produkci surovin. A poté rozšiřování těchto informací skrze publikace, kurzy, schůze a terénní exkurze. SEG studentské skupiny jsou příležitostí pro studenty získání zkušeností a kontaktů na další studenty a také na pracovníky z průmyslu, akademií i státních institucí. SEG má studentské skupiny ve 23 zemích světa.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info