Státní závěrečné zkoušky - únor 2023

Bakalářské státní zkoušky

Termíny bakalářských státních zkoušek - únor 2023

Bakalářské státní zkoušky se konají dne 7. 2. 2023.

 • Odevzdání bakalářských prací

  do 3. 1. 2023

  Nelze očekávat prodloužení termínu.

  Pokyny k odevzdání

 • Uzavření studia k bakalářským státním zkouškám
  1. 2. 2023

 • Obhajoby

  7. 2. 2023 od 9:00

  Zahájení proběhne v 9:00 v učebně G1, kde bude informování o programu daného dne. Všichni se musí dostavit včas!

  Na státní zkoušky musíte přinést potvrzení, že máte vrácené všechny zapůjčené věci (ÚGV – Ing. Pechmannová) i knihy (ÚK).

  Komise uvítá jeden výtisk v prostorové podobě při závěrečných obhajobách. Tento výtisk dodejte nejpozději týden před obhajobou na sekretariát UGV.

 • Písemný test

  7. 2. 2023 od 10:00 hod.

Magisterské státní zkoušky

Termíny magisterských státních zkoušek – únor 2023

Magisterské státní zkoušky se konají dne 8. 2. a 9. 2. 2023.

 • Odevzdání diplomových prací

  do 3. 1. 2023

  Nelze očekávat prodloužení termínu.

 • Uzavření studia k magisterským státním zkouškám
  2. 2. 2023

 • Obhajoby

  8. 2. 2023 od 9:00

  Zahájení proběhne v 9:00 v učebně G1, kde bude informování o programu daného dne. Všichni se musí dostavit včas!

  Na státní zkoušky musíte přinést potvrzení, že máte vrácené všechny zapůjčené věci (ÚGV – Ing. Pechmannová) i knihy (ÚK).

  Komise uvítá jeden výtisk v prostorové podobě při závěrečných obhajobách. Tento výtisk dodejte nejpozději týden před obhajobou na sekretariát UGV.

 • Ústní zkoušky

  9. 2. 2023 od 9:00 hod.

  Ústní zkoušky proběhnou od 9:00 v učebnách G1 a Gp

Závěrečné práce

Pokyny k odevzdání bakalářských a magisterských prací

Odevzdává se výlučně v elektronické podobě. Komise uvítá jeden výtisk v tištěné podobě při závěrečných obhajobách. Tento výtisk dodejte nejpozději týden před obhajobou na sekretariát UGV.

Další zdroje informací:

Pro závěrečné práce můžete použít šablony uložené na dokumentovém serveru PřF.

Průběh obhajob závěrečných prací

 1. Přednesení připravené prezentace v daném časovém limitu
  – délka prezentace musí být do 5 minut
  – je doporučeno vyzkoušet funkčnost prezentace den předem
  – prezentaci si vložte do počítače před zahájením obhajob

 2. Posudky školitele a oponenta
 3. Zodpovězení otázek z posudků
 4. Rozprava – dotazy členů komise, dotazy veřejnosti
 5. Vyhlášení hodnocení na závěr obhajob

Máte dotaz? Kontaktujte nás.

Mgr. Kateřina Zachovalová, Ph.D.
telefon: 549 49 7489
e‑mail:
Komise k státním závěrečným zkouškám

Státní bakalářská zkouška

úterý 7. 2. 2023

– obhajoby od 9:00 v G1

– písemný test od 10:00 v G1

 

Předseda komise (učebna G1):

doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.

 

Členové komise:

doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.

doc. RNDr. Nela Doláková, CSc.

Mgr. Petr Gadas, Ph.D.

 

Student:

Lounek, Dominik

Státní magisterská zkouška

středa 8. 2. 2023 – obhajoby

- zahájení 9:00 v G1

čtvrtek 9. 2. 2023 - ústní zkoušky

- zahájení 9:00 v G1

 

Předseda komise (učebna G1):

prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.

 

Členové komise:

doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.

doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.

Mgr. Pavel Pracný, Ph.D.

Mgr. Petr Špaček, Ph.D.

-------------------------------------------------

doc. Mgr. Jan Cempírek,Ph.D.

Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.

Mgr. Martin Knížek, Ph.D.

Mgr. Josef Havíř, Dr.

 

Studenti:

Božičevičová, Adéla, Bc.

Fojt, Zbyněk, Bc.

Chlubná, Leona, Bc.

Kuťák, Daniel, Bc.

Navrátilová, Pavlína, Bc.

Slabý, Michal, Bc.

Studenovská, Edita, Bc.

Svatuška, Jiří, Bc.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info