Státní závěrečné zkoušky - únor 2022

Bakalářské státní zkoušky

Termíny bakalářských státních zkoušek - únor 2022

Bakalářské státní zkoušky se konají dne 8. 2. 2022.

 • Odevzdání bakalářských prací

  do 4. 1. 2022

  Nelze očekávat prodloužení termínu.

  Pokyny k odevzdání

 • Uzavření studia k bakalářským státním zkouškám
  1. 2. 2022

 • Obhajoby

  8. 2. 2022 od 9:00

  Zahájení proběhne v 9:00 v učebně G1, kde bude informování o programu daného dne. Všichni se musí dostavit včas!

  Na státní zkoušky musíte přinést potvrzení, že máte vrácené všechny zapůjčené věci (ÚGV – Ing. Pechmannová) i knihy (ÚK).

 • Písemný test

  8. 2. 2022 od 13:00 hod.

Magisterské státní zkoušky

Termíny magisterských státních zkoušek – únor 2022

Magisterské státní zkoušky se konají dne 9. 2. a 10. 2. 2022.

 • Odevzdání diplomových prací

  do 4. 1. 2022

  Nelze očekávat prodloužení termínu.

 • Uzavření studia k magisterským státním zkouškám
  3. 2. 2022

 • Obhajoby

  9. 2. 2022 od 9:00

  Zahájení proběhne v 9:00 v učebně G1, kde bude informování o programu daného dne. Všichni se musí dostavit včas!

  Na státní zkoušky musíte přinést potvrzení, že máte vrácené všechny zapůjčené věci (ÚGV – Ing. Pechmannová) i knihy (ÚK).

   

 • Ústní zkoušky

  10. 2. 2022 od 9:00 hod.

  Ústní zkoušky proběhnou od 9:00 v učebnách G1 a Gp

Závěrečné práce

Pokyny k odevzdání bakalářských a magisterských prací

Odevzdává se výlučně v elektronické podobě. Komise uvítá jeden výtisk v tištěné podobě při závěrečných obhajobách. Tento výtisk dodejte nejpozději týden před obhajobou na sekretariát UGV.

Další zdroje informací:

Pro závěrečné práce můžete použít šablony uložené na dokumentovém serveru PřF.

Průběh obhajob závěrečných prací

 1. Přednesení připravené prezentace v daném časovém limitu
  – délka prezentace musí být do 5 minut
  – je doporučeno vyzkoušet funkčnost prezentace den předem
  – prezentaci si vložte do počítače před zahájením obhajob

 2. Posudky školitele a oponenta
 3. Zodpovězení otázek z posudků
 4. Rozprava – dotazy členů komise, dotazy veřejnosti
 5. Vyhlášení hodnocení na závěr obhajob

Máte dotaz? Kontaktujte nás.

Mgr. Kateřina Zachovalová, Ph.D.
telefon: 549 49 7489
e‑mail:
Komise ke státním zkouškám

Státní magisterská zkouška

středa 9. 2. 2022 – obhajoby

- zahájení 9:00 v G1

čtvrtek 10. 2. 2022 - ústní zkoušky

- zahájení 9:00 v G1

 

Předseda komise (učebna G1):

prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.

 

Členové komise:

doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

doc. RNDr. Nela Doláková, CSc.

doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.

Mgr. Jan Petřík, Ph.D.

-------------------------------------------------

prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc.

doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.

doc. RNDr. Marek Slobodník,CSc.

doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.

Mgr. Josef Havíř, Dr.

 

Student (školitel):

Bezušková, Bianka (jen obhajoba)

Bobula, Ondrej

Dubjelová, Nikoleta

Kremzová, Jana (jen obhajoba)

Krivá, Terézia

Lukosz, Rostislav

Seidlová, Veronika

Součková, Ivana

Streit, Radek

Vysloužilová, Jana

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info