Ústav geologických věd

Státní závěrečné zkoušky - únor 2021

Bakalářské státní zkoušky

Termíny bakalářských státních zkoušek - únor 2021

Bakalářské státní zkoušky se konají dne 16. 2. 2021.

 • Odevzdání bakalářských prací

  do 1. 2. 2021

  Nelze očekávat prodloužení termínu.

  Pokyny k odevzdání

 • Uzavření studia k bakalářským státním zkouškám
  9. 2. 2021

 • Obhajoby

  16. 2. 2021 od 9:00

  Zahájení proběhne v 9:00 v učebně G1, kde bude informování o programu daného dne. Všichni se musí dostavit včas!

  Na státní zkoušky musíte přinést potvrzení, že máte vrácené všechny zapůjčené věci (ÚGV – Ing. Pechmannová) i knihy (ÚK).

 • Písemný test

  16. 2. 2021 od 13:00 hod.

Magisterské státní zkoušky

Termíny magisterských státních zkoušek – únor 2021

Magisterské státní zkoušky se konají dne 17. 2. a 18. 2. 2021.

 • Odevzdání diplomových prací

  do 1. 2. 2021

  Nelze očekávat prodloužení termínu.

 • Uzavření studia k magisterským státním zkouškám
  11. 2. 2020

 • Obhajoby

  17. 2. 2021 od 9:00

  Zahájení proběhne v 9:00 v učebně G1, kde bude informování o programu daného dne. Všichni se musí dostavit včas!

  Na státní zkoušky musíte přinést potvrzení, že máte vrácené všechny zapůjčené věci (ÚGV – Ing. Pechmannová) i knihy (ÚK).

   

 • Ústní zkoušky

  18. 2. 2021 od 9:00 hod.

  Ústní zkoušky proběhnou od 9:00 v učebnách G1 a Gp

Závěrečné práce

Pokyny k odevzdání bakalářských a magisterských prací

Odevzdává se výlučně v elektronické podobě. Komise uvítá jeden výtisk v tištěné podobě při závěrečných obhajobách. Tento výtisk dodejte nejpozději týden před obhajobou na sekretariát UGV.

Další zdroje informací:

Pro závěrečné práce můžete použít šablony uložené na dokumentovém serveru PřF.

Průběh obhajob závěrečných prací

 1. Přednesení připravené prezentace v daném časovém limitu
  – délka prezentace musí být do 5 minut
  – je doporučeno vyzkoušet funkčnost prezentace den předem
  – prezentaci si vložte do počítače před zahájením obhajob

 2. Posudky školitele a oponenta
 3. Zodpovězení otázek z posudků
 4. Rozprava – dotazy členů komise, dotazy veřejnosti
 5. Vyhlášení hodnocení na závěr obhajob

Máte dotaz? Kontaktujte nás.

Mgr. Kateřina Zachovalová, Ph.D.
telefon: 549 49 7489
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info