Státní závěrečné zkoušky - únor 2018

Bakalářské státní zoušky

Termíny bakalářských státních zkoušek – únor 2018

Bakalářské státní zkoušky se konají dne 6. 2. 2018.

 • Odevzdání bakalářských prací

  do 4. 1. 2018

  Nelze očekávat prodloužení termínu.

  Pokyny k odevzdání

 • Uzavření studia k bakalářským státním zkouškám
  31. 1. 2018

 • Obhajoby

  6. 2. od 9:00

  Zahájení proběhne v 9:00 v učebně G1, kde bude informování o programu daného dne. Všichni se musí dostavit včas!

  Na státní zkoušky musíte přinést potvrzení, že máte vrácené všechny zapůjčené věci (ÚGV – Plchová) i knihy (ÚK).

 • Písemný test

  6. 2. od 13:00 hod.

Magisterské státní zkoušky

Termíny magisterských státních zkoušek – únor 2018

Magisterské státní zkoušky se konají dne 7. 2. a 8. 2. 2018.

 • Odevzdání diplomových prací

  do 4. 1. 2018

  Nelze očekávat prodloužení termínu.

 • Uzavření studia k magisterským státním zkouškám
  1. 2. 2017

 • Obhajoby

  7. 2. od 9:00

  Zahájení proběhne v 9:00 v učebně G1, kde bude informování o programu daného dne. Všichni se musí dostavit včas!

  Na státní zkoušky musíte přinést potvrzení, že máte vrácené všechny zapůjčené věci (ÚGV – Plchová) i knihy (ÚK).

   

 • Ústní zkoušky

  8. 2. od 9:00 hod.

  Ústní zkoušky proběhnou od 9:00 v učebnách G1 a Gp

Závěrečné práce

Pokyny k odevzdání bakalářských a magisterských prací

Odevzdávají se dva vytištěné kusy závěrečných prací svázané v nerozebíratelné vazbě:

 1. Nejprve vložte elektronickou verzi práce do Archivu závěrečné práce v ISu. Elektronická verze musí být totožná s vytištěnou verzí.
 2. Po naplnění Archivu závěrečné práce odneste vytištěnou verzi na studijní oddělení. Tam do práce dají razítko s datem odevzdání a zároveň zamknou Archiv závěrečné práce, takže se v něm nedá nic měnit.
 3. Vytištěné práce s razítkem ze studijního oddělení odevzdejte na sekreteriát ÚGV.

 

 

Další zdroje informací:

Forma obálky pro závěrečnou práci

Stáhnout ve formátu .docx

Průběh obhajob závěrečných prací

 1. Přednesení připravené prezentace v daném časovém limitu
  – délka prezentace musí být do 5 minut
  – je doporučeno vyzkoušet funkčnost prezentace den předem
  – prezentaci si vložte do počítače před zahájením obhajob

 2. Posudky školitele a oponenta
 3. Zodpovězení otázek z posudků
 4. Rozprava – dotazy členů komise, dotazy veřejnosti
 5. Vyhlášení hodnocení na závěr obhajob

Máte dotaz? Kontaktujte nás.

Mgr. Kateřina Zachovalová, Ph.D.

Telefon: 549 49 7489
E‑mail:
Komise ke státním zkouškám

Státní bakalářská zkouška – únor 2018

úterý 6. 2. 2018

– obhajoby od 9:00 v G1

– test od 13:00 v G1

 

Předseda komise:

doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.

 

Členové komise:

Mgr. Tomáš Kumpan, Ph.D.

RNDr. Nela Doláková, CSc.

Mgr. Petr Gadas, Ph.D.

 

Student:

Beňová, Marie

Chmelař, Radek

Jarošková, Markéta

Kaplanová, Gabriela

Ptáčková, Michala

Seidlová, Veronika

Státní magisterská zkouška – únor 2018

středa 7. 2. 2018

– obhajoby od 9:00 v G1

čtvrtek 8. 2. 2018

– ústní zkoušky od 9:00 v G1 a Gp1

 

Předseda komise:

doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.

 

Členové komise:

doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.

doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.

----

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.

Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.

doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.

doc. RNDr. Josef Zeman, CSc,

doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.

RNDr. Nela Doláková, CSc.

Mgr. Pavel Pracný, Ph.D.

 

Student:

Bečka, Václav                    

Böhmer, Matej                      

Burmann, Sven                     

Cedzo, Tomáš                         

Dostalíková, Lucie             

Gazdová, Adéla                     

Halíková, Janetta                     

Kopec, Jaroslav                       

Kurdík, Stanislav                      

Schrimpelová, Kateřina            

Stožická, Jana                        

Šibor, Jan                               

Valentíková, Hana

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info